÷ĞRETMENLER BİRLİĞİ
 
  Ana Sayfa
  Üye Girişi
  İşleyiş ve Güvence
  Duyurular
  Kadromuz
  Temel İlkeler
  Hedefler
  Yasal Dayanak
  Ana Sözleşme
  Finans Kaynakları
  Bilanço
  Branşlar ve Kontenjanlar
  OKS - SBS
  LGS - LYS - Yeni Sistem
  => Yeni Sınav Sistemi
  => Lisans Puan Türleri
  => Önlisans Puan Türleri
  => 2009 ÖSS
  => ÖSS Sözel Konuları
  => ÖSS Sayısal Konuları
  => ÖSS EA Konuları
  => ÖSS Soru Dağılımı
  => ÖSS Türkçe Soru Dağılımı
  => ÖSS Mat-1 Soru Dağılımı
  => ÖSS Mat-2 Soru Dağılımı
  => ÖSS Tarih Soru Dağılımı
  => ÖSS Coğrafya Soru Dağılımı
  => ÖSS Geometri Soru Dağılımı
  => ÖSS Fizik Soru Dağılımı
  => ÖSS Kimya Soru Dağılımı
  => ÖSS Biyoloji Soru Dağılımı
  => ÖSS Felsefe Grubu Soru Dağ.
  Diğer Yayınlar
  Meslek Belirleme Testi
  Öneri Formu
  Üyelik Başvuru Formu
ÖSS EA Konuları

  ÖSS EŞİT AĞIRLIK (TÜRKÇE-MATEMATİK) KONU DAĞILIMI

FELSEFE GRUBU
TARİH
COĞRAFYA
TÜRKÇE
EDEBİYAT
MATEMATİK
GEOMETRİ
Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Psikolojiye Giriş
Ps. Yöntem Ve Araştırma Tek.
Organizma ve Çevre İlişkileri
Öğrenme
Bellek-Düşünme
Zeka Ve Kişilik
Ruh sağlığı ve Davranış Boz
Bireysel Davranış Sos. Etki
Tarih Bilimine Giriş
İlk Çağ Uygarlıkları
İslam Öncesi Türk Tarihi
İslam Tarihi
Türk-İslam Tarihi
Ortaçağda Avrupa
Türkiye Tarihi
Osmanlı Kuruluş Devri
Osmanlı Yükselme Devri
Osmanlı Kültür ve Uygarlık
Yeni Ve Yakınçağda Avrupa
Osmanlı Duraklama Devri
Osmanlı Gerileme Devri
Osmanlı Dağılma Devri
20. Yüzyılda Osmanlı
1. Dünya Savaşı
Mondros ve İşgaller
Kurtuluş Savaşına Hazırlık
TBMM Açılması ve Ayaklanmalar
Kurtuluş S. Cepheler
İnkılaplar
Atatürk İlkeleri
Atatürk Devrimleri
İç ve Dış Politika
Milli Güvenlik
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi ve Ölçekler
Haritalarda Yer Şekilleri
İklim Bilgisi (Sıcaklık)
İklim Bil. (Basınç ve Rüzgar)
İklim Bilgisi (Nem ve Yağış)
İklim Tipleri
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtü
İç Kuvvetler
Dış Kuvvetler
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşim
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 
Türkiye'de Sanayi
Türkiye'de Ulaşım 
Bölgeler Coğrafyası
(Kıyı Bölgeleri)
Bölgeler Coğrafyası
(İç Bölgeler)
Grafik Yorumları
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Cümle Yorumu
Anlatım Teknikleri
Paragraf Yapısı
Paragraf Yorumu
İsimler
Zamirler
Sıfatlar
Zarflar
Edat-Bağlaç-Ünlem
Tamlamalar
Eylem - Ekeylem
Eylemsi (Fiilimsi)
Sözcük Yapısı ve Ekler
Cümlenin Öğeleri
Eylem Çatısı
Cümle Türleri
Anlatım Bozuklukları
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama
Şiir Bilgisi
Nesir Bilgisi
İslam Öncesi Türk Edebiyatı
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar
Batı Etkisindeki Türk Edebiyat
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-Cedide)
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Doğal S. ve Tam S.
Basamak ve Taban Arit.
Bölünebilme Kuralları
EBOB-EKOK
Rasyonel ve Ondalık S.
1. Derece Denklemler
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran-Orantı
Sayı Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Karışım Problemleri
İşçi- Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Grafik Problemleri
İşlem
Modüler Aritmetik
Polinomlar
Kümeler
Bağıntı Fonksiyon
2. Derece Denklemler
Parabol
2. Derece Eşitsizlikler
Logaritma
Matris-Determinant
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
Toplam-Çarpım S.
Diziler-Seriler
Özel Tanımlı Fonksiyon
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Açı-Kenar Bağ
Dik Üçgen
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Özel Üçgenler
Üçgende Alan
Üçgende Açıortay
Üçgende Kenarortay
Üçgende Benzerlik
Çokgenler - Dörtgenler
Paralel ve Eşkenar Dörtgen
Yamuk - Deltoit
Kare ve Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Katı Cisimler
Uzay Geometri
Noktanın Analitik
İncelemesi
Doğrunun Analitik İncelemesi
Çemberin Analitiği
Trigonometri
Karmaşık Sayılar
Vektörler
Konikler
Uzayda Doğru Düzlem Denk
 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=