ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ
 
  Ana Sayfa
  Üye Girişi
  İşleyiş ve Güvence
  Duyurular
  Kadromuz
  Temel İlkeler
  Hedefler
  Yasal Dayanak
  Ana Sözleşme
  Finans Kaynakları
  Bilanço
  Branşlar ve Kontenjanlar
  OKS - SBS
  LGS - LYS - Yeni Sistem
  => Yeni Sınav Sistemi
  => Lisans Puan Türleri
  => Önlisans Puan Türleri
  => 2009 ÖSS
  => ÖSS Sözel Konuları
  => ÖSS Sayısal Konuları
  => ÖSS EA Konuları
  => ÖSS Soru Dağılımı
  => ÖSS Türkçe Soru Dağılımı
  => ÖSS Mat-1 Soru Dağılımı
  => ÖSS Mat-2 Soru Dağılımı
  => ÖSS Tarih Soru Dağılımı
  => ÖSS Coğrafya Soru Dağılımı
  => ÖSS Geometri Soru Dağılımı
  => ÖSS Fizik Soru Dağılımı
  => ÖSS Kimya Soru Dağılımı
  => ÖSS Biyoloji Soru Dağılımı
  => ÖSS Felsefe Grubu Soru Dağ.
  Diğer Yayınlar
  Meslek Belirleme Testi
  Öneri Formu
  Üyelik Başvuru Formu
ÖSS Sözel Konuları

  ÖSS SÖZEL KONU DAĞILIMI

FELSEFE GRUBU
TARİH
COĞRAFYA
TÜRKÇE / ED.
MATEMATİK
Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Psikolojiye Giriş
Psikolojinin Yöntem Ve Araştırma Tek.
Organizma ve Çevre İlişkileri
Öğrenme
Bellek-Düşünme
Zeka Ve Kişilik
Ruh sağlığı ve Davranış Boz
Bireysel Davranış Sos. Etki
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojide Yöntem Ve Araş. Tek.
Toplumsal Yapı ve
Toplumsal İlişkiler
Toplumsal Gruplar
Kültür Ve Kurumlar
Değişme, Gelişme, Çözülme
Aklın İlkeleri- Kavramlar
Önerme-Önermeler arası İliş.
Kıyas- Kıyasın Kuralları
Sembolleştirme
Denetlemeler-Eşdeğer-Çıkarım
Tarih Bilimine Giriş
İlk Çağ Uygarlıkları
İslam Öncesi Türk Tarihi
İslam Tarihi
Türk-İslam Tarihi
Ortaçağda Avrupa
Türkiye Tarihi
Osmanlı Kuruluş Devri
Osmanlı Yükselme Devri
Osmanlı Kültür ve Uygarlık
Yeni Ve Yakınçağda Avrupa
Osmanlı Duraklama Devri
Osmanlı Gerileme Devri
Osmanlı Dağılma Devri
20. Yüzyılda Osmanlı
1. Dünya Savaşı
Mondros ve İşgaller
Kurtuluş Savaşına Hazırlık
TBMM Açılması ve Ayaklanmalar
Kurtuluş S. Cepheler
İnkılaplar
Atatürk İlkeleri
Atatürk Devrimleri
İç ve Dış Politika
Milli Güvenlik
Coğrafi Konum ve Yerel Saat
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi ve Ölçekler
Haritalarda Yer Şekilleri
İklim Bilgisi (Sıcaklık)
İklim Bil. (Basınç ve Rüzgar)
İklim Bilgisi (Nem ve Yağış)
İklim Tipleri
Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
İç Kuvvetler
Dış Kuvvetler
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşim
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 
Türkiye'de Sanayi
Türkiye'de Ulaşım 
Bölgeler Coğrafyası
(Kıyı Bölgeleri)
Bölgeler Coğrafyası (İç Bölgeler)
Grafik Yorumları
Ülkeler Coğrafyası
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Cümle Yorumu
Anlatım Teknikleri
Paragraf Yapısı
Paragraf Yorumu
İsimler
Zamirler
Sıfatlar
Zarflar
Edat-Bağlaç-Ünlem
Tamlamalar
Eylem - Ekeylem
Eylemsi (Fiilimsi)
Sözcük Yapısı ve Ekler
Cümlenin Öğeleri
Eylem Çatısı
Cümle Türleri
Anlatım Bozuklukları
Ses Bilgisi
Yazım
Noktalama
Şiir Bilgisi
Nesir Bilgisi
İslam Öncesi Türk Edebiyatı
Geçiş Dönemi Edebiyatı
İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Batı Edebiyatı ve
Edebi Akımlar
Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat Dönemi
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Doğal S. ve Tam S.
Basamak ve Taban Arit.
Bölünebilme Kuralları
EBOB-EKOK
Rasyonel ve Ondalık S.
1. Derece Denklemler
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran-Orantı
Sayı Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Karışım Problemleri
İşçi- Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Grafik Problemleri
İşlem
Modüler Aritmetik
Polinomlar
Kümeler
Bağıntı Fonksiyo

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=