÷ĞRETMENLER BİRLİĞİ
 
  Ana Sayfa
  Üye Girişi
  İşleyiş ve Güvence
  Duyurular
  Kadromuz
  Temel İlkeler
  Hedefler
  Yasal Dayanak
  Ana Sözleşme
  Finans Kaynakları
  Bilanço
  Branşlar ve Kontenjanlar
  OKS - SBS
  LGS - LYS - Yeni Sistem
  => Yeni Sınav Sistemi
  => Lisans Puan Türleri
  => Önlisans Puan Türleri
  => 2009 ÖSS
  => ÖSS Sözel Konuları
  => ÖSS Sayısal Konuları
  => ÖSS EA Konuları
  => ÖSS Soru Dağılımı
  => ÖSS Türkçe Soru Dağılımı
  => ÖSS Mat-1 Soru Dağılımı
  => ÖSS Mat-2 Soru Dağılımı
  => ÖSS Tarih Soru Dağılımı
  => ÖSS Coğrafya Soru Dağılımı
  => ÖSS Geometri Soru Dağılımı
  => ÖSS Fizik Soru Dağılımı
  => ÖSS Kimya Soru Dağılımı
  => ÖSS Biyoloji Soru Dağılımı
  => ÖSS Felsefe Grubu Soru Dağ.
  Diğer Yayınlar
  Meslek Belirleme Testi
  Öneri Formu
  Üyelik Başvuru Formu
ÖSS Sayısal Konuları

ÖSS SAYISAL KONU DAĞILIMI

BİYOLOJİ
KİMYA
FİZİK
MATEMATİK
GEOMETRİ
TÜRKÇE
Biyolojiye Giriş
Canlıların Temel Bileşenleri
Hücre
Hücre Metabolizması
Yönetici Moleküller
Hücre Çoğalması
Yaşam ve Enerji
Hücrede Madde Alış-verişi
Koloniler-Çok hücreli Org.
Dokular
Canlıların Sınıflandırılması
Canlılar ve Çevre
Taşıma Sistemleri
Solunum Sistemleri
Sindirim Sistemleri
Boşaltım Sistemleri
İskelet-Kas-Örtü Sistemleri
Endokrin Sistemler
Sinir Sistemleri ve Duyu Org.
Üreme ve Gelişme
Kalıtım
Populasyon Genetiği
Evrim
Madde ve Özellikleri
Atom ve Yapısı
Periyodik Cetvel
Bileşik oluşumu ve Bağlar
Mol Kavramı
Kimyanın Temel Yasaları
Kimyasal Hesaplamalar
Çözeltiler
Asit ve Bazlar-1
Gazlar
Radyoaktiflik
Kim. tepkimelerde En.
Kim. Tepkimelerde Hız
Kim. Tepkimede Denge
Çözünürlük Dengeleri
Asit ve Bazlar-2
Elektrokimya
Hidrokarbonlar
Fonksiyonel Gruplar
Aydınlanma
Gölge
Düzlem Ayna
Küresel Ayna
Kırılma
Mercekler
Vektör- Kuvvet
Kuvvet-Denge
Moment
Kütle Merkezi
Basit Makinalar
Madde ve Özel.
Sıvıların Kaldırma K.
Katı Basıncı
Sıvı Basıncı
Gaz Basıncı
Isı- Sıcaklık
Hal değişimi
Genleşme
Hareket
Bağıl hareket
Newton Hareket K.
İş-Güç-Enerji
Yeryüzünde Har.
Dairesel Hareket
Kepler kanunları
Basit Harmonik Har.
İtme ve Momentum
Durgun Elektrik
Elektriksel Kuvvet
Elektrik Alan-Potan En.
Kondonsatörler
Elektirk Akımı
Manyetizma
Elektromanyetik İndik
Yay ve Su Dalgaları
Işık Teorileri
Fotoelektrik Olay
Atom Fiziği
Yüklü Tanecikler
Doğal S. ve Tamsay.
Basamak ve Taban Aritmetiği
Bölünebilme Kuralları
EBOB-EKOK
Rasyonel ve Ondalık S.
1. Derece Denklemler
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran-Orantı
Sayı Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Karışım Problemleri
İşçi- Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Grafik Problemleri

İşlem

Modüler Aritmetik

Polinomlar

Kümeler

Bağıntı 

Fonksiyon

2. Derece Denklemler

Parabol

2. Derece Eşitsizlikler

Logaritma

Matris-

Determinant

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

Toplam-Çarpım S.

Diziler-Seriler

Özel Tanımlı Fonksiyon
Limit ve Süreklilik

Türev

İntegral
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Açı-Kenar Bağ
Dik Üçgen
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Özel Üçgenler
Üçgende Alan
Üçgende Açıortay
Üçgende Kenarortay
Üçgende Benzerlik
Çokgenler - Dörtgenler
Paralel ve Eşkenar Dörtgen
Yamuk - Deltoit
Kare ve Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Katı Cisimler
Uzay Geometri
Noktanın Analitik İncelemesi
Doğrunun Analitik İncelemesi
Çemberin Analitiği

Trigonometri

Karmaşık 
Sayılar
Vektörler
Konikler
Uzayda Doğru Düzlem Denk
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Cümle Yorumu
Anlatım Teknikleri
Paragraf Yapısı
Paragraf Yorumu
İsimler
Zamirler
Sıfatlar
Zarflar
Edat-Bağlaç-Ünlem
Tamlamalar
Eylem - Ekeylem
Eylemsi (Fiilimsi)
Sözcük Yapısı ve Ekler
Cümlenin Öğeleri
Eylem Çatısı
Cümle Türleri
Anlatım Bozuklukları
Ses Bilgisi
Yazım -imla
Noktalama

 
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=